Diferència Normalitzada Índex de Vegetació (NDVI)

Provir vinya

Aquest índex indica si el que s'observa per mitjà de sensors conté vegetació verd viu o no. Es basa en la reflectància de les plantes en l'infraroig proper (NIR) i en el visible (VIS) espectres.

Clorofil, que és el pigment verd 'a les plantes de gran importància durant el procés de la fotosíntesi, absorbeix fortament en el VIS. Però, d'altra banda, les plantes no absorbeixen al NIR, ja que les seves longituds d'ona no estan actius a la regió fotosintètica. Així, plantes verdes semblen relativament fosc a la regió fotosintètica (VIS) mentre que relativament brillant al NIR.

NDVI utilitza aquest enfocament per calcular un valor per indicar la presència de plantes. Els valors positius tendeixen a ser una zona de vegetació densa, com ara un bosc.

VINBOT utilitzarà NDVI sensors juntament amb càmeres de color, 3Cercadors i GPS per avaluar les marquesines a les vinyes de rang D.