Viticultura de Precisió

Provir vinya

Viticultura de precisió té a veure amb la identificació i el maneig de la variabilitat dins de les vinyes, optimitzar el rendiment de la vinya, en particular, maximitzar el rendiment de raïm i qualitat i reduir al mínim els impactes ambientals i els riscos. Això s'aconsegueix mitjançant la mesura de la variació local en factors que influeixen en el rendiment de raïm i qualitat (sòl, topografia, microclima, salut vinya, etc.) i l'aplicació de pràctiques adequades de gestió de la viticultura. Viticultura de precisió es basa en la premissa que l'alta variabilitat en el camp dels factors que afecten el creixement de la vinya i del raïm de maduració garanteix un maneig intensiu personalitzat d'acord a les condicions locals.

Viticultura de precisió depèn de les tecnologies noves i emergents, com sistemes de posicionament global (GPS), sensors meteorològics i mediambientals altres, per satèl · lit i teledetecció, i Sistemes d'Informació Geogràfica (GIS) per avaluar i respondre a la variabilitat.