Viticultura de precizie

Podgoria Provir

Viticultura de precizie se referă la toate informațiile legate de identificarea și gestionarea varietăților în podgorie, optimizarea performanțelor viței de vie, în special, maximizarea randamentului cantității și calității strugurilor în timp, și minimizarea impactului asupra mediului și a riscurilor. Acest lucru este realizat prin măsurarea variației locale în privința factorilor care influențează randamentul și calitatea strugurilor (sol, topografie, microclimat, sănătatea viței de vie, etc.) și aplicarea practicilor adecvate de gestionare a viticulturii. Viticultura de precizie se bazează pe premisa că o mare variabilitate în domeniu a factorilor care afectează creșterea și coacerea viței de vie de struguri mandate de maturare de management intensiv personalizate în funcție de condițiile locale.

Viticultură precizie depinde de tehnologii noi și emergente, cum ar fi sisteme de poziționare globală (GPS), senzori de mediu meteorologice și alte, satelit și teledetecție, și Sisteme Informatice Geografice (SIG) să evalueze și să răspundă la variabilitate.