Robòtica

Robot VINBOT

El robot tindrà cinemàtica lliscament de direcció basat en quatre rodes motrius d'alta potència. Cada roda s'integrarà un motor sense escombretes hub amb caixa de canvis i el codificador. La existeix odometria es calcula amb l'ús dels quatre codificadors i un sensor angular d'alta precisió muntat a l'interior del xassís.

L'estructura mecànica forta permetrà el transport de càrregues pesades. Hi ha diversos xocs de suspensió possibilitats. Ells també es poden muntar en diverses posicions per a modificar la distància del robot.

La base del robot va a navegar de forma autònoma o remotament operat per mitjà d'una càmera PTZ de transmetre vídeo en temps real.

L'arquitectura de control serà de codi obert i modular basada en ROS.

Marc ROS defineix una arquitectura de programari del robot ben organitzada i inclou centenars de paquets proporcionats per usuaris i grups de paquets anomenats piles, que implementen la funcionalitat com la localització i mapatge, planificació, manipulació, percepció, etc.

Aquesta característica simplifica el cicle de desenvolupament de programari i permet una fàcil integració i reutilització de components de programari que siguin controladors de dispositiu o l'estat dels algoritmes d'art en la visió, SLAM, punt de processament de núvols, agafar, planificació, etc.