INDÚSTRIA DEL VI

La indústria global del vi és cada vegada més sofisticada i internacionalitzada, amb almenys 67 nacions productores de vi. La Unió Europea segueix al capdavant del mercat mundial del vi, però la seva participació en les exportacions (per valor) ha disminuït considerablement. La indústria del vi en l'actualitat s'enfronta a una varietat de desafiaments que inclouen la recessió en l'economia mundial, l'augment de les preocupacions sobre la sostenibilitat i els nous països productors. VINBOT esdevé una gran oportunitat perquè els cellers europeus disposats a liderar el mercat mundial a través de la implementació de les noves tecnologies.

  • El mercat de la UE es compon d' 1.6 milions de vinyes que cobreixen un total de 4.315.865ha generant més de 5000 milions d'euros de valor afegit a l'any
  • El sector vitivinícola de la UE-27 dóna feina directament a 2.2 milions de persones.
  • El sector vitivinícola de la UE produeix 175 milions d'hectolitres de vi a l'any, que representen el 45% de les superfícies vitícoles, 65% de la producció, 57% del consum mundial i el 70% de les exportacions a nivell mundial.

 

Dins de la UE, França, Itàlia i Espanya representen al voltant del 80% de la producció total (aquests tres països representen en conjunt el major productor de vi del món). Altres productors importants de la UE són Alemanya, Portugal, Romania, Grècia i Hongria.

 

França, Itàlia i Espanya
80%

Altres *
20%
*Alemanya, Portugal, Romania, Grècia i Hongria

 

BENEFICIS:

La majoria dels viticultors són membres d'associacions que centralitzen i optimitzen la producció, així com la distribució i comercialització del vi dels seus membres. Amb VINBOT, les Associacions podran coordinar i optimitzar les estratègies de gestió del rendiment al llarg dels milers de’ vinyes, en funció dels seus objectius i coneixements comercials col·lectius. A més, sobre la base de la informació precisa del rendiment proporcionada per VINBOT, les Associacions milloraran l'organització de la producció i comercialització dels vins dels seus’ membres, mitjançant una millor elecció del raïm a barrejar per a cada segment de qualitat de vi .

Portugal
Hongria
Espanya
Dades curioses