VITICULTURA

Industria vinului la nivel mondial a devenit din ce în ce mai sofisticate și internaționalizate, cu cel puțin 67 națiuni producătoare de vin acum. Uniunea Europeană conduce în continuare piața globală a vinului, dar cota sa de exporturi (valoric) a scăzut considerabil. Industria vinului se confruntă în prezent cu o serie de provocări, inclusiv datorită recesiunii în economia globală, creșterea preocupărilor legate de sustenabilitate și a numărului de țări producătoare. VINBOT devine o mare oportunitate pentru producătorii de vin din Europa care doresc să conducă piața globală, prin implementarea de noi tehnologii.

  • Piața UE este compusă din 1.6 milioane de viță de vie acoperă un total de 4.315.865 ha generând peste 5000 milioane de euro valoare adăugată anual
  • Sectorul vinicol al UE-27 folosește în mod direct 2.2 milioane de oameni.
  • Sectorul vinicol al UE produce 175 milioane de hectolitri de vin anual, reprezentând 45% din zonele viticole, 65% din producție, 57% din consumul la nivel mondial și 70% din exporturile la nivel global.

 

În cadrul UE, Franța, Italia și Spania reprezintă aproximativ 80% din producția totală (aceste trei țări reprezintă împreună cel mai mare producător de vin din lume). Alți producători importanți din UE sunt Germania, Portugalia, România, Grecia și Ungaria.

 

Franța, Italia și Spania
80%

Altele *
20%
*Germania, Portugalia, România, Grecia și Ungaria

 

BENEFICII:

Cei mai mulți viticultori sunt membri ai asociațiilor care centralizează și optimizează producția, precum și distribuția și comercializarea vinurilor membrii lor. Prin asociațiile VINBOT va fi posibil de a coordona și de a optimiza strategiile de management al randament pentru miile de hectare de podgorii’ ale membrilor lor, pe baza expertizei și a obiectivelor lor comerciale colective.. Mai mult, pe baza informațiilor exacte referitoare la randament furnizate de VINBOT, asociațiile își vor îmbunătății organizarea producției și a comercializării vinurilor’ membrilor lor, o alegere mai bună a strugurilor ce urmează a fi amestecați pentru fiecare tip de vin de calitate.

Portugalia
Ungaria
Spania
Informații diverse